7151 700    

Kodukord

Riiklikku ravikindlustust korraldab Eesti Tervisekassa. Seega on kõik ravikindlustusega kaetud isikud Eesti Tervisekassa kliendid.

Tervisekeskus “Sinu Arst” on Tervisekassa lepingupartner tervishoiuteenuse osutamisel, st. Tervisekassa ostab meilt lepingu alusel raviteenust oma klientidele.

Seega võtab Tervisekassa nimistusse kuuluvatelt kindlustatud isikutelt üle tasu maksmise kohustuse nende tervishoiuteenuste eest, mis on Tervisekassa tervishoiuteenuste nimekirjas ja on osutatud meditsiinilistel näidustustel (RaKS paragrahv 29).

Kõik, mis jääb Tervisekassa rahastusest väljapoole, on võimalik patsiendil endal lisaks osta  tasulise teenusena. Pöörduge sellise sooviga julgelt oma perearsti või pereõe poole, koos leiame parima lahenduse Teie probleemile.

Tutvu oma õiguste ja kohustustega riikliku ravikindlustuse osas Eesti Tervisekassa kodulehel või pöördu oma küsimustega otse Tervisekassasse.

Tervisekassa annab välja iga-aastaselt tervisedenduslikke infomaterjale, mida on võimalik otsingus leida märksõna alusel, väljaandmis aja järgi või alfabeetilises järjestuses.

 

Tutvu Tervisekassa soovitatud “Raviteekonna juhendiga

Tutvu Tervisekassa patsiendi- ja ravijuhenditega

Klienditelefon (+372) 669 6630 ; Infotelefon 16363

Perearsti valimine ja vahetamine on sätestatud riiklikul tasandil. Kogu vajaliku info selleks leiate Terviseameti kodulehelt.

Samalt lehelt leiate ka Tallinna perearstide nimekirja, kelle nimistutes on hetkel veel vabu kohti. Samuti info, kuhu ja millal pöörduda perearsti vahetamise ja valimisega seotud küsimuste korral.

Eesti Vabariigis reguleerib perearstide tööd “Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend”, millest tuleneb üldine töökorraldus, kuid kodukord võib igas tervisekeskuses olla natukene erinev.

Kindlasti tutvuge enne nimistutesse registreerimiseks avalduse saatmist meie Tervisekeskuse Kodukorraga, et oleksite teadlik, kuidas töö meie keskuses igapäevaselt toimub. Nii saame vältida võimalikke arusaamatusi tulevikus.

Igapäevases suhtluses tervisekeskusega on kasutusel tehisintellektil põhinev E-visiidi keskkond. Selle kaudu saab patsient ööpäevaringselt Tervisekeskusele oma küsimusi-probleeme edastada ja ei pea enam ootama telefoni ootejärjekorras.

Kõik vajalikud otseteed leiate kodulehe ülamenüüst “Patsiendile” alt.

Kuna mitmed meie perearstid ja -õed töötavad osalise koormusega ning aeg-ajalt käivad nad koolitustel, on haiged või puhkusel. Seetõttu ei pruugi patsiendid igakord, eriti ägedate haiguste puhul, saada oma soovitud perearsti ja -õe vastuvõtule. Seepärast oleme patsiendile parima abi osutamise huvides korraldanud meie keskuses töö meeskonnatöö põhimõttel.

See tähendab, et kui pöördute meie poole, siis valime Teie terviseseisundi või mure lahendamiseks keskusepõhiselt vastuvõtu viisi, mis võimaldab anda abi parimal kaasaegsel meetodil ja vastavalt Tervisekassa võimalustele.

 Teie terviseloo järjepidevus on alati tagatud, sest iga Teie probleemiga tegelev perearst või -õde meie keskuses saab vaadata ja täita Teie terviselugu. Kui soovite mõne isiklikult delikaatse või kroonilise probleemiga saada konkreetse perearsti või -õe juurde, siis palume sellest teada anda E-visiidi keskkonna kommentaarilahtris.

Edasta meile oma kordusretsepti soov

Vastuvõtule otse registreeruda ei saa.

Esitage oma tervisemure või -küsimus (haigestumine, TVL/HOL, kordusretsept, tervisetõend, jne) läbi E-visiidi keskkonna, mida saate kasutada ööpäevaringselt!

E-visiidi keskkonda saabunud ägedate haigusjuhtumitega tegelevad valveõde ja valvearst samal päeval. Vajadusel kutsutakse patsient keskusesse visiidile.

Muud pöördumised lahendame pakilisuse järjekorras, tulenevalt põhjusest:

 • Tutvume E-visiidi keskkonda saabunud terviseandmetega ja patsiendi digilooga
 • Vajadusel kutsume uuringutele või analüüsidele juba enne vastuvõttu või meditsiinilise kokkuvõtte tegemist.
 • Krooniliste haigustega patsientidel planeerime samaaegselt ka ennetavad ja profülaktilised tegevused.

Sellise eelkäsitluse eesmärgiks on sisutihedam kohtumine oma perearsti ja pereõega, kus ühe visiidiga saab lahendada mitu Teie terviseprobleemi samaaegselt.

Juhul, kui tervisemure eeldab pildi saatmist või perearst palub saata foto nahalööbest/leiust kehal, siis saate kasutada meie pildisaatmise abimeest – Pildi saatmise tugi “Dermtest”– see võimaldab leiu dokumenteerida otse Teie haigusloos.

Kroonilisi ja plaanilisi haigusjuhtumeid käsitleb perearst 5 tööpäeva jooksul. 

Lihtsamate tervisemurede puhul leiate vajalikud ravijuhendid ja infot tegutsemiseks meie “Nõuannete” rubriigist

Lisaks pakume endiselt ka perearsti vastuvõtte kindlustamata nimistu patsientidele ning osutame Tervisekassa rahastusest väljapoole jäävaid teenuseid nagu tervisetõendite väljastamine, reisinõustamine, vaktsineerimine jpm. 

Tutvu meie tasuliste teenuste hinnakirjaga.

Tervisekeskuse üldtelefon on 7151700. Telefonile vastab alati pereõde

Palume telefoni teel võtta ühendust vaid siis kui tervisemure on väga ägedaloomuline või kui teil puudub võimalus kasutada internetti. Kogu muu suhtlus tervisekeskusega toimub E-visiidi keskkonna kaudu, et vältida pikkasid ootejärjekordasid helistamisel 

 • Helistades tutvustage end kohe nimepidi ja/või andke isikukood, nii saab pereõde juba kõne ajal näha kogu Teie haiguslugu arvutis.
 • Püüdke oma probleemi võimalikult täpselt sõnastada, nii saab pereõde koheselt jagada parimaid soovitusi edasiseks tegutsemiseks.
 • Ägeda haigestumise korral edastage järgmised andmed: millal haigus algas, sümptomid, hetke kehatemperatuur (ja võimalusel ka vererõhk, kui kodus aparaat olemas), kas olete juba kodus tarvitanud mingeid ravimeid (nimi, doos ja millal viimati võtsite)
 • Telefoni teel ei anta analüüside vastuseid, oma vastuseid saate näha riiklikus terviseportaalis.

 

NB! Personalil on õigus kõne katkestada kui Teie suhtlus muutub agressiivseks või solvavaks. Ootame teid uuesti meile helistama kui olete rahunenud ja saate meie personaliga suhelda viisakalt.

Kõik meie kõned salvestatakse.

Tasuliste teenuste vastuvõtule saab registreeruda tel. 7151 701

Palume kõik terviseprobleemid ja -küsimused edastada läbi E-visiidi keskkonna. Terviseteemadel saadetud emailidele enam ei vastata.

Tervisekeskuse e-posti aadressil info@perearst.ee on hea võimalus meiega kontakteeruda korralduslikes administratiivküsimustes.

Vastame Teile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul.

info@perearst.ee

Kui Teil on tervisemure, aga Teie perearst ei ole parajasti kättesaadav, tasub helistada perearsti nõuandetelefonile. Sellel telefonil nõustavad perearstid ööpäevaringselt nii eesti kui ka vene keeles. 

Perearsti nõuandetelefoni number on +372 634 6630 või 1220 Nõuandetelefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiukorralduse küsimustes.

Hädaabinumbrile 112 peaks helistama eelkõige siis, kui terviseprobleem või õnnetusjuhtum vajab kiirabi väljakutset. Kui nõuandeliinile helistades selgub, et vajalik on vältimatu arstiabi, suunatakse kõne edasi häirekeskuse numbrile 112, et kutsuda kiirabi.

Rohkem infot nõuandetelefoni teenuste kohta leiate www.1220.ee.

+372 634 6630 või 1220

 • Plaaniliste analüüside andmine toimub igal tööpäeval kell  8.00 – 11.30 
 • Analüüsidele tulles peab eelnevalt aja broneerima telefonil 7151700 
 • Uriini ja väljaheite proovid tuua apteegist ostetud proovinõudes. Koduseid anumaid me vastu ei võta.
 • Enne analüüside toomist või andmisele tulemist, tutvuge vajalike juhenditega siin

Analüüsideks väljastatud saatekiri kehtib 30 päeva

Analüüside tegemisel lähtub perearst või -õde meditsiinilistest näidustustest.
Kui Teil patsiendina on huvi teha analüüse omal soovil, tuleb Teil nende eest ise tasuda.

Kindlasti tuleks kaaluda perearsti vahetamist, kui vahetate elukohta ja senine perearstikeskus jääb uuest elukohast väga kaugele. Perearstil pole kohustust teha koduvisiiti teeninduspiirkonnast väljaspool. Kui soovite jääda ka peale elukoha muutust meie nimistusse, tuleb oma perearstiga koduvisiitide tegemise osas konsulteerida ja kokku leppida.

Palume arvestada, et koduvisiidil on perearstil diagnoosimise võimalused väga väikesed. Kui on vähegi võimalik, tulge alati perearstikeskusesse. Perearstikeskuses on paremad ja täpsemad diagnostikavõimalused (analüüsid, elektrokardiogramm jms) parima ravitaktika üle otsustamiseks.

Koduvisiiti teeb perearst reeglina ainult lamavatele ja liikumispuudega patsientidele.

Koduvisiidi soovist andke teada ajavahemikus 08:00-12:00. Helistades pereõele kirjeldage põhjust, miks kojukutset soovite. Pereõde annab Teile esmased soovitused ja edastab info perearstile. Koduvisiidi vajaduse üle otsustab alati arst.

Koduvisiite teevad perearstid ja pereõed pärast vastuvõttude lõppemist ja reeglina toimub see mitte enne kui kell 15.00. Perearsti või pereõe koduvisiiti oodates korraldage, et lemmikloomad ei saaks meedikut rünnata.

Perearsti koduvisiidi tasu oma piirkonna piires on kuni 5 eurot sõltumata kindlustatute arvust sama koduvisiidi kohta. Väljaspool perearsti teeninduspiirkonda on tasu kokkuleppel.

Koduvisiidi eest ei nõuta visiiditasu rasedalt, kelle raseduse on arst tuvastanud ja alla kaheaastaselt kindlustatult.

Väljaspool perearsti teeninduspiirkonda on tasu kokkuleppel.

Kõiki alljärgnevaid tervisetõendeid teostame tasulise teenusena.

Tasuliste teenuste vastuvõtule saab registreeruda tel. 7151 701 

 

Mootorsõidukijuhi tervisetõend

E-tervisetõendi saamiseks on vajalik täita tervisedeklaratsioon, mida on võimalik teha patsiendiportaalis. Objektiivsetel põhjustel on võimalik tervisetõendit täita ka paberkandjal, kuid hiljem tuleb see siiski digitaliseerida. Meie keskuses on digitaliseerimine tasuline.

Kogu informatsiooni mootorsõidukijuhi tervisetõendist ja tervisedeklaratsioonist, selle taotlemise protsessist, täitmise sammsammulise kirjeldus ning vormid vajalikuks väljaprintimiseks leiate siit tervisetõendi taotlemise protsess

Relvaloa tervisetõend 

Tervisetõendi tegemisel on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab. Kõik relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud saadame psühhiaatri vastuvõtule. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Tervisetõend nakkushaiguste kohta

Tervisekontrolli läbimine on nõutav toitu ja joogivett käitlevate töötajate või toidu ja joogiveega kokkupuutuvate töötajate puhul.

Kontrolli peavad läbima :

 • loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega
 • õpetajad ja lasteasutuste töötajate ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad
 • abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad
 • tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad
 • kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad
 • kõikidel eelpool loetletud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad.

Kõik tervisetõendid, mis ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud, väljastatakse 15 päeva jooksul.

Haigestumisest ja töövõimetuslehe (või hoolduslehe) vajadusest palume perearsti või pereõde teavitada haigestumise päeval või esimesel sellele järgneval tööpäeval läbi E-visiidi keskkonna.

Kui haigestute reedel peale kella 17:00 ja töö iseloomust tulenevalt vajate nädalavahetuseks töövõimetuslehte, pöörduge erakorralise meditsiini osakonda (EMO) või 1220

Töövõimetuslehte tagantjärele ei alustata.

Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu palume töövõimetus- või hoolduslehte vajaval patsiendil perearsti või pereõega suheldes kinni pidada kokku lepitud tähtaegadest. 

Jäädes TVL-le määratakse Teile uus keskusega kontakteerumise päev. Mitte kontakteerumise korral lõpetame Teie töövõimetuslehe kokkulepitud kontakti päeval, sellest Teile eraldi teadet edastamata.

Töövõimetuslehe vajadusest palume pereõde teavitada kõigil erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) abi saanud patsientidel. Sellisel juhul alustame töövõimetuslehte EMOst saadud teatise või digiloosse tehtud sissekande sisu alusel 2 tööpäeva jooksul.

Töövõimetuslehe annulleerimiseks ja lõpetamiseks ei ole vajalik perearsti või -õe vastuvõtule tulek. Edastage meile oma info läbi E-visiidi keskkonna

Lõpetatud töövõimetuslehed edastakse meie poolt Tervisekassale digitaalselt.

Edasta meile oma kordusretsepti soov

Digiretsept on elektrooniline ravimiretsept või digitaalne meditsiiniseadmeretsept, mille arst saadab otse interneti teel retseptikeskusesse. Retsepti esmane väljakirjutamine toimub läbi perearsti telefoni- või kontaktvastuvõtu.

Ühekordne digiretsept kehtib 60 päeva, kolmekordne retsept kokku kuni 180 päeva. 

Kordusretsepti taotluse saate edastada meile E-visiidi keskkonna kaudu. Retsepti väljastamise otsustab alati perearst teie raviskeemi alusel

Teie poolt tellitud kordusretseptid väljastame 3 tööpäeva jooksul.  

Kordusretseptide pikendamiseks peavad kroonilisi haigusi põdevad patsiendid (nt. diabeet, kõrgvererõhutõbi) vähemalt kord aastas käima perearsti või pereõe juures tervisekontrollis, et kontrollida olulisi tervisenäitajaid, mis aitavad vajadusel ravi korrigeerida.

Bensodiasepiinide, uinutite ja narkootiliste ainete retsepte saab pikendada vaid perearsti otsuse alusel. Samuti võib perearst narkootiliste ravimite väljaostmise õiguse määrata ainult patsiendile või selleks volitatud isikutel.

Narkootilise ravimi retsept kehtib maksimaalselt 14 päeva.

Apteeki minnes peab ravimi väljaostjal olema kaasas enda isikut tõendav dokument (ID-kaart, juhiluba või pass). Ostes ravimit kellegi teise jaoks, peate teadma ka selle inimese isikukoodi.

Edasta meile oma kordusretsepti soov

Kõik, mida peab patsient kindlasti teadma digisaatekirjadest ja e-konsultatsiooni kohta, leiate siit

Saatekirja saamiseks palun edastage oma tervisekaebus meile läbi E-visiidi keskkonna. Ärge lihtsalt küsige saatekirja telefoni või e-maili teel.

Meile laekunud info põhjal otsustab perearst edasise tegevuse – kas teeb eriarstile e-konsultatsiooni või väljastab digisaatekirja, teavitades sellest patsienti.

Kõiki oma saatekirju saab patsient näha riiklikus terviseportaalis.

Soovitame Teil broneerida aeg eriarsti vastuvõtule kohe pärast perearstilt saatekirja saamist. Ehkki saatekirja kehtivusaeg ei ole õigusaktide poolt reguleeritud, loeb enamik eriarstiabi osutajaid üle 6 kuu vanuseid saatekirju juba aegunuks. 

Juhul kui patsient ei ole selle aja jooksul aega eriarsti vastuvõtule broneerinud ja vajab uut saatekirja, rakendub sellele duplikaadi väljastamise tasu 10 eurot.

Meie keskuses on au sees haiguste ärahoidmisele suunatud mõtteviis ja tegevused. Soovime, et meie patsiendid jagaksid sama vaadet ja filosoofiat. Soovime alati ja igal võimalusel koolitada oma patsiente ägedaid haiguseid ära hoidma ning edasi lükkama esimest kroonilist haigust, et igal meie patsiendil oleks võimalikult palju tervena elatud aastaid. Soovitame oma patsiente tulla regulaarsetesse profülaktilistesse tervisekontrollidesse vastavalt Tervisekassa juhendile.

Kroonilise haigusega inimesi ootab pereõde enda vastuvõtule vähemalt kord aastas, siis saab ta kontrollida olulisi tervisenäitajaid, arutada patsiendiga tema toimetulekut haigusega ja igapäevase eluga. Sellised profülaktilised läbivaatused ning analüüsid ja uuringud on vajalikud ka retseptide pikendamiseks ja ravi korrigeerimiseks.

Osa Tervisekassa ennetustegevustest korraldatakse projektidena. Kui teile saadetakse Tervisekassast koju personaalne kutse vähi sõeluuringus osalemiseks, soovitame seal kindlasti ära käia.

Juhul, kui soovite teha täiendavaid uuringuid, mis ei ole kaetud riikliku ravikindlustuse poolt, on neid võimalikud osta tasulise teenusena.

Tutvu meie kodulehel oleva nõuannete osaga, kuhu oleme kogunud palju soovituslikku informatsiooni. Tasuliste teenuste lehelt leiad infot, milliseid teenuseid lisaks riiklikule ravikindlustusele oma keskuses veel pakume.

Pöörduge oma küsimuste ja soovidega julgelt perearsti või pereõe poole, koos leiame parima lahenduse.

Ravikindlustuseta nimistu patsient võib perearstile pöörduda, aga tasub perearsti teenuse eest ise. Kiiremaks teenindamiseks soovitame pöörduda meie Kesklinna kliinikusse. 

Lisainfot vastuvõtuaegade kohta Kesklinna kliinikus telefonil 7151701

Tallinna elanike registrisse kuuluvate ravikindlustamata isikute tasuta arstiabi saamiseks loe siit 

Kõigi keskuse tööd puudutavate probleemide ja muredega ning muidugi ka heade soovide ja ettepanekutega palume pöörduda kirjalikult e-posti aadressil: info@perearst.ee,  märkides e-kirja pealkirjaks “Ettepanekud ja Probleemid”

Vastame teile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Lastega peredele

Meie keskuses käivad beebid, väikelapsed ja koolilapsed profülaktilistes tervisekontrollides lastekeskuses. See on eraldi mängualaga tsoon meie tervisekeskuses, kuhu palume haige või haiguskahtlase lapsega mitte tulla, et vältida nakkuste levikut.

Juhul, kui laps on haigestunud, aga teil on pandud aeg terve lapse läbivaatuseks lastekeskusesse, palume sellest telefoni või meili teel informeerida meie pereõde. Tema aitab leida sobiva lahenduse, kas kutsudes lapse vastuvõtule arstikeskusesse või nõustades telefoni teel. Samuti palume lastekeskusesse mitte kaasa võtta tõbiseid väikeseid õdesid või vendi.

Palume kõikidel patsientidel seda reeglit austada, et kaitsta terveid lapsi.

Tervisekontrollides jälgitakse lapse arengut, kasvu, kaalu, kuulmist, nägemist ja kõnet. Lisaks aidatakse kujundada lapse tervislikke toitumis- ja liikumisharjumusi ning nõustatakse kõigis teistes terviseküsimustes. Vajadusel saab perearst konsulteerida teiste eriarstidega või suunata edasi lastearsti juurde.

Meie ämmaemanda juures saab käia sünnituse järgselt imetamisnõustamisel.

Lisaks töötavad meil mitmed kogenud terapeudid, kes on abiks erinevate füüsiliste ja vaimsete probleemide käsitlemisel ja lahendamisel.

Vaata lisaks “Kuni 18-aastaste laste tervisekontrolli juhend

 

Nõuannete rubriigist leiate erinevaid soovitusi imiku ja väikelapse ealiseks arenguks, hügieenist, murdeea paremaks mõistmiseks ja mitmeid soovitusi lastevanematele, kuidas erinevates olukordades käituda.

Sinu Arsti lastekeskuse eesmärk on laste hea tervis, millele pannakse alus juba raseduse ajal. Beebi kasvamiseks on emapiim parim ja teeme kõik selleks, et toetada emasid rinnaga toitmisel.

Kahjuks tuleb sageli ette olukordi, kus beebi ei oska imeda või emme ei oska rinda õigesti anda. Meie imetamisnõustaja nõustab ja abistab emasid rinnaga toitmisel, samuti nõustab ema lapse eest hoolitsemisel ning ka ema rindade tervise küsimustes imetamise ajal (piimapais, põletikud, valusad lõhed).

Imetamisnõustamine on tasuta ja visiidile saavad pöörduda kõik sünnitanud naised, sõltumata arvel olemise või sünnitamise kohast/haiglast. Meie juures saab ka last kaaluda ja vajadusel nõuandeid, kui lapse kaal ei tõuse. Vajadusel võimalus konsulteerida arstiga.

Meie tervisekeskuses saavad haigestumise korral arstiabi kõik nimistusse registreeritud lapsed, alates sünnist kuni 18a saamiseni.

Ägedalt haigestumistunud lapsed (nn kõrvapõletiku, kõrge palaviku jne) saavad käsitluse samal päeval. Juhul, kui probleemi lahendamiseks või ravi alustamiseks ei piisa ainult nõustamisest telefoni teel ning vajalik on lapse läbivaatus või uuringuid, siis pakume perearsti või -õe vastuvõttu samale päevale esimesel võimalusel.

Tutvuge meie kodulehel ka Nõuannete rubriigiga, kust leiate paljude haigusjuhtude jaoks koduseid ravivõtteid ja juhiseid käitumiseks, nagu näiteks:

 • laste hingamisteede ägedad infektsioonid ja nende kodused ravivõtted
 • milliseid ravimeid kasutada lastel viiruslike külmetushaiguste või gripi korral
 • kuidas imikute ja laste vigastusi vältida ja kuidas nendes olukordades käituda
 • millal jätta laps lasteaiast koju
 • jne.

Nakkushaiguste ennetamiseks viiakse läbi riiklikke vaktsineerimisi. Lisaks on võimalik saada igakülgset infot kalendriväliste vaktsineerimiste kohta ja neid ka tasulise teenusena teostada.

6‑7aastase lapsega tuleb käia perearstil koolieelses tervisekontrollis. Arst hindab tema arengut ja koolivalmidust. Kontrollitakse nägemis- ja kuulmisteravust ning kõne arengut ja rühti. Kõrvalekallete korral saab arst suunata lapse lisauuringutele, logopeedi või silmaarsti juurde ning rühi probleemide korral meie keskuses töötava spetsialisti juurde.

Tervisekontrolli võiks minna aegsasti enne kooli, juba varakevadel. Siis jääb aega probleemide lahendamiseks.

Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada õpilase tervisekaardi ametlikult kinnitatud väljavõte. Seal on kirjas varasemad vaktsineerimised, kroonilised haigused, pidevalt kasutatavad ravimid, aga ka ravimi- või toiduallergiad. Teave on esmavajalik lapse tervise jälgimiseks koolis, aga ka õppekoormuse ja eluviisi kohaldamiseks.

Kooli puudumistõendeid ja laagritõendeid (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) perearstid ei väljasta. Neid võivad kirjutada lapsevanemad ise.

Lae alla laagritõendi näidis.

Tervisekassa on toetanud laste tervise jälgimist hõlbustavate materjalide avaldamist. Trükised on koostanud erialaspetsialistid. Välja on antud „Lapse tervisepäevik”„Õpilase tervisepäevik”.

Päevikutesse on hea märkida lapse kasvu, arengu ja tervise andmed sünnihetkest põhikooli lõpuni. Lisaks on raamatutes lapse kasvugraafikud, hammaste tuleku ja suuhügieeni osa, arenemise, kuulmise, nägemise ja kõne kujunemise märksõnad, toitumisnõuanded, koduapteegi soovitav koosseis, toimimisjuhised sagedasemate haiguste (palaviku, köha, nohu, kõrvavalu ja kõhulahtisuse) puhuks ning väike vaktsiiniseletaja.

Kõik uuemad Tervisekassa poolt avaldatud ja soovitatud materjalid leiate kategooriate kaupa Nõuannete lehelt.