7151 700    

Lastega peredele

Ülevaade tasuta ja tasulistest teenustest lastega peredele

Meie Lastekeskuses käivad terved imikud, väike- ja koolilapsed profülaktilistes tervisekontrollides

Tervele täiskasvanule pannakse tugev alus lapsena. Periood beebiea algusest teismeea lõpuni on otsustava tähtsusega. Meie eesmärk on rõhutada vaimse ja füüsilise tervise olulisust ning toetada tervet peret oskustega, kuidas haiguseid ennetada.

Meie Lastekeskus on eraldi mängualaga tsoon ning seal on olemas ka hubane ruum beebi toitmiseks.

Hea tervisega laps mängib ja õpib hea meelega. Lastekeskus aitab õppida, kuidas väärtustada tervist ja tervislikku eluviisi.

Tervisekontrollid beebidele, väike -ja koolilastele. Imetamisnõustamine. Vaktsineerimine.

Beebispaa veekeskond võimaldab beebil arendada kehatunnetust, mis on aluseks uute liigutuslike oskuste omandamisel.

Erinevad massaažid, teraapiad ja rühmatunnid, et toetada lapse harmoonilist arengut.

Kõverselgsuse ennetus väike- ja koolilastel. Spordiharrastajast laste selja kontroll.

Nõuanded, mida saab kodus teha, kui keegi teie perest on haigestunud